Свържете се с нас: 0887 136 819
Дипломни работи,Казуси, Реферати, Есета
Пишем дипломни работи за следните специалности в университетите НБУ, СУ, УНИБИТ.

Блестяща дипломна работа

 

На края на образованието си, всеки студент минава през правене на дипломна работа. Понеже e за първи път, изготвянето може да продължи години, а всеки желае по-скоро да се дипломира. Има вариант това да се осъществи, като оставите на хора c опит в областта да изработят вашата дипломна работа, a вие да положите усилия върху нейната защита.

 

Поръчвайки услугата, пестите усилия, стрес и време, доближавате се бързо до целта и си гарантирате перфектна работа.

 

И нетърпеливите и старателните студенти имат нужда от подкрепа. Понякога това e избора на тема и структуриране на дипломната работа, ние можем да измислим идеи и изработим план. В друг случай студентите са стигнали до някъде и  дълго не смогват да завършат работата си. Нашия екип ще оформи и завърши започнатото. По-често ни се възлага да направим цялата дипломна работа.

 

Споделете потребностите и изискванията  си и ние ще съдействаме. Приемете ни за ваши партньори в успешното ви дипломиране. Напишете вашата дипломна работа при нас.


 • БалканистикаГотови дипломни работи, разработване на курсови работи, дипломна работа цена
 • Фолклор
 • История
 • Археология
 • Музика
 • Литература
 • Театър
 • Философия
 • Изящни изкуства
 • Изкуствознание
 • Кино, реклама, шоубизнес
 • Журналистика
 • PR
 • Връзки с обществеността
 • Масови комуникации
 • Продуценство
 • Електронни медии
 • Kнигоиздаване
 • Преса и медии
 • Етнология
 • Политология
 • Културология
 • Библиотечно- информационни науки
 • Психология - Клинична, социална, трудова и организационна, педагогическа психология на развитието
 • Етика
 • Естетика
 • Социология
 • Педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Педагогика на девиантното поведение
 • Начална училищна педагогика
 • Специална педагогика
 • Социални дейности

 

Акценти при написването на курсова работа:

Често се чудим колко време е необходимо за написването на една курсова работа например. В общия случай преподавателят ни възлага темата на курсовата и срокът за нейното предаване. Но ако срокът който ние дал е голям да речем около месец. То тогава лесно забравяме за задачата и тя бива изтласкана от ежедневния ни ритъм лекции-работа-кафе на заден план. Но в един хубав следобед  обикновено три дни преди крайния срок телефона ни подсеща, че имаме да предаваме курсова.  Точно тогава се оказва, че сме закъснели и ще трябва да претупаме заданието. Като всяко претупано нещо и оценката не тази която ни задоволява.

Сега след предисловието ще ви дам общи примери за време и обем работа. За относително кратките писмени работи с обем от 10 до 15 или 20 стр. като курсова работа, реферат или есе са необходими за качествена разработка около седем дни. През които авторът събира материали и литературни източници по темата. Подготвя структурата на писмената работа. И след като е приключил с подготовката се преминава към самото писане.  Самата курсова работа се пише в научен стил. Следи се за стилови, граматически, правописни и пунктуационни грешки. Накрая се добавя и библиографска справка. Особено внимание се отделя на цитатите.

Дипломната работа се изгражда по подобен начин на курсовата работа, есето или реферата с оглед  на това, че е доста по –обемна от 60 до 80 или повече страници. Както и с по-сложна структура, то за написване на дипломна работа са необходими около шест до осем седмици. В този не кратък период от време авторът на дипломната работа се запознава с различна литература касаеща проблематиката на въпроса на дипломната работа.  След като авторът се подготви задълбочено по тематиката започва работа по самото списване на темата.  Всяка дипломна работа има план по който трябва да бъде изготвена. Обикновено планът се състои от няколко точки с подточки.

След приключването на всяка глава от дипломната работа. Научния ръководител я чете за да каже дали има или няма нужда от корекции. След приключване на дипломната работа в някои случаи се пише резюме. Може да бъде съпътствана със слайд шоу което да акцентира на основните моменти в разработката.

И накрая, но не по важност трябва да знаете, че всичко се решава на дипломната защита. Там трябва да сте бодри и уверени и да впечатлите изпитната комисия със присъствие на духа и ангажираност към темата и проблема разглеждан в дипломната работа.

Лятото е сезонът в който се пишат дипломните работи които са за първите защити през октмври месец.