Свържете се с нас: 0887 136 819
Дипломни работи,Казуси, Реферати, Есета
Набирирането на текст е подходяща услуга за всички които искат да четат ръкописните лекции които са водили по време на семестъра на word файл. Почти за всчики изпити лекциите са често пъти по-важни от отаналите учебни материали като учебници и т.н. За да Ви е лесно и удобно при потдготовката за някой изпит ни пратете сканирани или снимани ръкописните страници от лекционните курсове и ние ще ги наберем.